Dla Szczecina, dla Polic, dla Polski ...

Deregulacja, czyli życie ma być łatwiejsze

Raport Doing Business 2015 klasyfikuje Polskę (pod kątem łatwości uzyskiwania pozwoleń związanych z budownictwem) dopiero na 137 miejscu w świecie – na 189 klasyfikowanych krajów. Płacenie podatków jest dla nas trochę mniej uciążliwe – jesteśmy na 87 miejscu. Zakładanie zupełnie nowej firmy – trudna dla Polaków sprawa: 85 miejsce. Egzekwowanie przestrzegania zawartych przez nas umów – miejsce 52.

Obywatele, a sprawowanie władzy publicznej

Fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania demokracji ma zagwarantowanie obywatelom udziału w bezpośrednim sprawowaniu oraz kontrolowaniu władzy publicznej. I to na każdym szczeblu. Na czym w rzeczywistości powinno to polegać? Na artykułowaniu sprzeciwu, inicjatywy oraz głosu decydującego o stanowieniu prawa, a także na przejrzystości działań władz publicznych. Jakie najistotniejsze zmiany w tym zakresie chce wprowadzić Prawo i Sprawiedliwość?

Ruchy miejskie, czas młodych obywateli

Ruchy miejskie nie są zjawiskiem nowym - pojawiły się ok. 10 lat temu. Trudno je zdefiniować. Jest trochę tak, że aktywistą jest ten, co myśli o sobie, że nim jest. Niewątpliwie są odpowiedzią na kryzys miast. Umierające centra, wyludnianie się, brak transparentności, dramatyczna sytuacja w miejskich finansach publicznych, czy też brak komunikacji pomiędzy rządzącymi a mieszkańcami, wywołały u świadomych obywateli potrzebę działania.