Dla Szczecina, dla Polic, dla Polski ...

Obywatele, a sprawowanie władzy publicznej

Fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania demokracji ma zagwarantowanie obywatelom udziału w bezpośrednim sprawowaniu oraz kontrolowaniu władzy publicznej. I to na każdym szczeblu. Na czym w rzeczywistości powinno to polegać? Na artykułowaniu sprzeciwu, inicjatywy oraz głosu decydującego o stanowieniu prawa, a także na przejrzystości działań władz publicznych. Jakie najistotniejsze zmiany w tym zakresie chce wprowadzić Prawo i Sprawiedliwość?